VIBEG 1989 - Nr. 1 - Inhoud

FOVIG

BEROERING EN BEKOMMERNIS

FOVIG, de Federatie van Ouderverenigingen in Instellingen voor Gehandicapten, drukt haar bekommernis uit over de beroeringen die momenteel in de welzijnssector omgaan.

Zij vraagt aan de bevoegde overheid, de syndicaten, de directies en het personeel van instellingen en voorzieningen voor gehandicapten, bij de onderhandelingen en akties die in de toekomst worden ondernomen of gepland, rekening te houden met de gehandicapten zelf en de nodige maatregelen te treffen dat zij niet het slachtoffer of de gegijzelden van de toestand zouden .worden.

FOVIG hoopt eveneens dat in de besprekingen ook rekening zal worden gehouden met de ruimere problematiek van de gehandicaptenzorg, zodat onder meer de pro-grammatie van residentiŽle voorzieningen voor volwassen mentaal gehandicapten niet in het gedrang zou komen.

FOVIG