VIBEG 1989 - Nr. 1 - Inhoud

VIBEG-ECHO's is een uitgave van VIBEG vzw: Vormingsunstituut voor Begeleiding van Gehandicapten.

V.U. Luc BIJNENS

Redactie:
Peter ANAF, Reinhilde De MAEYER, Ludwine DE VENTER, Jan ETIENNE, Erik SAMOY, Marie-Jeanne THEUNISSEN, Suzy VAN DER MAAT, Gerd VERSCHUEREN
Eindredactie:
Jan ETIENNE
Medewerkers:
Luc BIJNENS, Ludwine DE VENTER, Bert DE WINTER, Leo SAS, Patricia VANDOREN


Blz. 2 - Redactioneel:

Men kon het zien aankomen. Er kwam langzaam beweging in de gehandicaptensector. De onrust was reeds vele jaren onderhuids voelbaar. Toch was het nog even wachte op de eerste dapperen die op de barrikaden wilden klimmen. Enkelen moesten als eersten hun nek uitsteken. Daarna vlgde plots de rest; niet als de dappersten vooraan in de linies, maar massaal. De eisen die gesteld werden, waren meer dan terecht. Dat bleek overduidelijk want er was geen enkele maatschappelijke groepering diehet in z'n hoofd haalde bezwaren aan te tekenen of bedenkingen te maken.  Dat de gehandicapten en hun hulpverleners nooit breed uitgesmeerde geldsommen toebedeeld kregen, is geen nieuwigheid. Voor het grote publiek was het wel een openbaring dat vooral de hulpverleners het met zulke schamele vergoedingen moesten rooien. Hoe het verder moet en hoe ver de bakens uitgezet zullen (kunnen) worden, zal moeten blijken. Wat de stand van zaken was tot half februari pogen we in dit nummer weer te geven. In onze volgende nummers, zullen we verder graven en de vragen stellen die niemand stelt. ; stand van zaken was tot hif f 'kunnen) worden, zal moeten blijken.

De redactie.

 
Joos WAUTERS, L.B.C. "Een kader helpen maken, waarbinnen goeie zorg mogelijk is" 3
AGENDA 10
IN 'T KORT 11
Ria CERULIS, Eigen Thuis "Wij hebben ons jaren laten chanteren" 12
Enkele factoren die het beleidskader bepalen Wie zal dat betalen? 14
FIGUREN BINNEN DE MUREN Lut SLANGEN en Lut PEETERS, logopedisten Windekind 19
UIT DE ONDERZOEKSWERELD En persoon op tien is gehandicapt 22
Jos MAERTENS, Werkgroep Integratie Minderbegaafden "Kom op voor eenvoud en duidelijkheid" 24