Jef Ulburghs
Leven tussen twee vuren
  

  Print - Tekst - Tablet -
Smartphone - Laptop/PC

Tekst
Inhoud
Voorwoord

1. Een Teutentemperament
      Een ondernemende vader
      Een aristocratische moeder
      Het dictaat van de pastoor
      Zes Ulburghjes
      Meester en knecht
2. Zolang de leeuw kan klauwen
     
Zwarte sneeuw
      De co÷peratieve gedachte
      Wij zijn flaminganten
      Op vlucht voor de oorlog
3. Onder 'zwarte' verdenking
      Heimwee doet mijn hart verlangen
      De Nieuwe Orde
      Mijn vriend, de deserteur
      De bevrijding
      De repressie
4. Mijn keuze is in de maak
      Priesterwijding
      Huwelijksreis
5. Het godvergeten Berleur
      Ongenode gast
      Paternalisme
      Kerk en kapitaal
      Slachtpartij in Grace
6. Licht in de duisternis
      Mijn eerste successen
      Prosper
7. Een echt pastoorsleven
      Ook maar een mens
      Mannenverhalen
      Sardische romances
      De Spaanse furie
8. Een ongewenste promotie
      Een moeilijke opvolging
      Leven met de agenda in de hand
      Cardijn
      School bezet
9. Laat honderd bloemen bloeien!
      Wereldscholen boven de doopvont
      Wereldscholen-Genk
      Een te snelle groei
10. Filosofie van de actie
      Buurtwerking Sledderlo
      De strijd tegen de A24
      Naar Zwartberg
11. De wereld is mijn thuis
      De UNCTAD-conferenties
      Za´rereis
12. Wroeten aan de basis
      De Mommeplas
      Buurtopbouwwerk Genk
      De jongeren van Zwartberg
      Moeilijkheden in Sledderlo
13. De aftakeling van Wereldscholen
      De vlucht naar de partijen
      De vadermoord

Epiloog
      Priester van de socialisten
      Driestromenland
      Een, twee, veel Nicaragua's
      Europa

Achterflap